Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (hierna: “SFDR”) in werking getreden. Op grond van deze Verordening dient Phase2.earth op haar website informatie op te nemen over de wijze waarop wij bij het beleggen rekening houden met duurzaamheidsfactoren.

De SFDR sorteert beleggingsproducten in verschillende categorieën. Artikel 6 fondsen richten zich niet op duurzaamheid. Artikel 8 fondsen bevorderen duurzaamheidskenmerken. Artikel 9 fondsen hebben duurzaamheid als doel en zijn verplicht het mee te nemen als onderdeel van het beleggingsproces. Phase2.earth omarmt de SFDR en valt als fonds onder Artikel 9.
Om de effecten van bedrijven op de planeet en de samenleving te zien, doet Phase2 aan impactmeting en rapportage. Daarvoor voert Phase2.earth een impact due diligence onderzoek uit.

Het maakt verborgen kosten zichtbaar en helpt om de beleggingsportefeuille te beschermen tegen ongewenste uitkomsten, zoals “greenwashing. Om te begrijpen hoe wij dit doen, zie de Handleiding Impact Due Diligence.