Fotoniq

Fotoniq, een spin-off van PHYSEE, is uitvinder en producent van Par+-coating voor op bestaande en nieuwbouwkassen. De gepatenteerde technologie zorgt voor gelijkmatig verdeeld licht in de kas, wat resulteert in 8% meer opbrengst van de teelt. De coating is een energiebesparende innovatie met een levensduur van 8 jaar, waar seizoensgebonden coatings jaarlijks vervangen worden en voor afval zorgen.Link website: www.fotoniq.com
Sinds 2022 draait Fotoniq pilots bij meerdere kwekerijen in het Westland, met het doel om de coating in 2024 grootschalig uit te rollen. Inmiddels is er ook belangstelling getoond door telers uit Zuid-Europese landen en uit de Verenigde Staten.